לתמיכה בתהליך ההקמה - מחלקת תפעול: backoffice@voicenter.co.il | 073-2791800